ATROSKOLA

Artrosskolan är riktad till dig som har artros. Du träffar arbetsterapeut eller fysioterapeut för en första bedömning. Artrosskolan är framtagen av det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros) och syftar till att alla patienter med artros ska få möjlighet att få fördjupad kunskap om sjukdomen och vad de kan göra för att lindra sina besvär. Eftersom det är en gruppbehandling får deltagarna möjlighet att dela med sig av tips och råd, utöver det som behandlaren går igenom. Artrosskolan består av två grupptillfällen som hålls av arbetsterapeut och fysioterapeut. I konceptet artrosskola erbjuds du även ett individuellt anpassat träningsprogram. 

Välkommen att boka redan i dag.

Rehabenheten Amicus

Gratis för alla under 20 år, du är välkommen med eller utan remiss.