Vårdenheten Amicus, i Borås

Vi är en rehabenhet i Borås och arbetar enligt Vårdval Rehab Västra Götaland.

100 kr per tillfälle

Gratis för alla under 20 år och över 85 år. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Du är välkommen med eller utan remiss.

Fysioterapi

Vår fysioterapi ska vara för just dig. Amicus erbjuder dig en modern rehabilitering grundad på den senaste forskningen och många års erfarenhet. Vårt mål är ett friskt och aktivt liv åt alla, både vanliga motionärer till elitidrottare.

Arbetsterapi

Det finns flera områden vi hjälper dig, inom arbetsterapi. Det kan vara allt från att du överansträngt din hand eller armbåge till att hantera stress.

Artrosskolan

Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till sin artros. På vår artrosskola lär du dig hur du ska träna och förhoppningsvis undviker du operation.

Amicus-Nya-15-of-30

Amicus – en kär vän

Vi vill att du ska känna dig omhändertagen och sedd, precis som du är. Vi anpassar din rehabilitering efter dina behov och din situation.

Vänskap genomsyrar vår versamhet och det är just därför vi valt att namnge oss som Amicus – som betyder vänskap på latin.

Vi finns alltid här för hjälp och rådgivning. Välkommen!