Våra kollegor

Danijela Peric

Verksamhetschef och Leg. Fysioterapeut

Här på Amicus är Danijela Peric ägare till Rehabenheten, vår kompetenta verksamhetschef och legitimerade fysioterapeut.

Danijela har lång erfarenhet av rehabiliteringsbranschen. År 1998 påbörjade hon sina studier på vårdgymnasiet och 2006 började hon på fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet. Hon valde då att vidareutbilda sig med inriktning mot arbetsfysiologi, ergonomi, rehabilitering, led- och muskelrelaterade funktionsproblem samt OMT steg 2. Hon har även genomgått en handledarutbildning.

Danijela har ytterligare kompetens genom kurser som t.ex:

 • Knärehabilitering på sportRehab
 • Utbildning i akupunktur
 • Kognitiv rehabilitering

Efter flera års erfarenhet som entreprenör och fysioterapeut förverkligade Danijela sin dröm genom att starta Amicus – en kär vän i rehabiliteringsvärlden.

Vi på Amicus är oerhört tacksamma och glada över att ha Danijela i vårt team. Hennes entusiasm och samarbetsanda kommer att vara en inspirerande drivkraft för oss. Vi ser fram emot att dela Danijelas positiva energi och expertis med våra kunder. Välkommen till Amicus, där vi tillsammans strävar efter hälsa och välbefinnande.

Therese Almberg

Leg. Arbetsterapeut

Therese Almberg är en erfaren arbetsterapeut som utbildade sig vid Jönköpings universitet och erhöll sin arbetsterapeutexamen 2009. Med 14 års praktisk erfarenhet inom området har Therese utvecklat en gedigen kompetens och specialistkunskap.

Hennes fokusområden inkluderar förflyttningar, hjälpmedel och vardagsrehabilitering, där hon har en exceptionell förmåga att skapa välfungerande vardagssituationer för sina klienter. Therese delar även ett stort intresse för det mellanmänskliga mötet och trivs i samspel med andra människor.

Therese har genom åren fördjupat sin kompetens genom olika kurser, bland annat inom:

 • Manuella förflyttningar
 • Förflyttningar med personlyft
 • Funktionellt sittande
 • Kognitiv svikt
 • 24 timmars positionering

Utöver dessa har hon även genomgått en fördjupningskurs i rullstolar. Therese engagemang och kunskap gör henne till en värdefull resurs för vårt team här på Amicus, och vi är glada över att ha henne med oss i arbetet med att främja hälsa och välbefinnande för våra patienter.

Birgitta Hansen

Leg. Fysioterapeut

Birgitta är en erfaren fysioterapeut som framgångsrikt avslutade sin utbildning vid Göteborgs universitet år 2018. Med en mångfacetterad yrkesbakgrund har Birgitta i huvudsak arbetat på olika träningsanläggningar och innehaft positioner som gyminstruktör, personlig tränare och gruppträningsinstruktör. Hennes professionella resa har präglats av en strävan efter att ständigt förbättra och stödja individer i deras hälsorelaterade mål.

Birgitta tar ett individanpassat tillvägagångssätt för att stödja och coacha varje klient utifrån deras unika förutsättningar och önskemål. Hennes dedikation till att maximera varje individs potential är tydlig i varje interaktion. Birgitta har även fördjupad kompetens inom kvinnohälsa och områden inom:

 • Klimakteriet
 • Urinläckage
 • Endometrios

Hon har även genom åren gått olika kurser, bland annat:

 • McKenzie A
 • OMi 1A, 1B, 2B, 3A
 • Akupunktur
 • Triggerpunkter
 • Kinesiotape
 • Artrosskola

Birgittas engagemang och kunskap gör henne till en ovärderlig tillgång för vårt team här på Amicus. Vi är glada över att ha henne med oss i arbetet med att främja hälsa och välbefinnande för våra patienter.

Marta Johansson

Leg. Fysioterapeut

Marta inledde sin resa mot att bli en Legitimerad Fysioterapeut år 2002 och fullföljde sin grundutbildning år 2005, följt av avancerade studier som ledde till en magisterexamen i fysioterapi år 2007 vid Medical University of Silesia. Efter avslutad utbildning valde Marta att fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom olika specialområden för att ytterligare berika sin professionella bakgrund.

Med flerårig erfarenhet som Fysioterapeut har Marta hängivet ägnat sitt yrkesliv åt att bistå och stödja patienter, särskilt de som lider av lungproblem. Under de utmanande åren av Covid-19 blev Martas specialistkompetens högt uppskattad, särskilt vid SÄS, där hon var en oumbärlig tillgång.

Marta har även investerat i kontinuerlig kompetensutveckling genom att genomgå olika kurser, bland annat:

 • McKenzie A och B
 • Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård
 • OMI-modul 1A
 • Fysioterapi vid yrsel och balansrubbningar
 • PNF Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering
 • Ayres Sensory Integration

Med en djup tro på kroppens naturliga förmåga att läka genom träning och andning strävar Marta efter att dela med sig av sin expertis. Hon främjar hälsa och välbefinnande genom att rekommendera långa promenader i naturen som ett effektivt verktyg för att främja fysisk och mental hälsa. Förutom sitt engagemang i fysioterapi deltar Marta entusiastiskt i köraktiviteter och förstår kraften i sång som en stimulans för andning och välbefinnande.

Marta är en oumbärlig medlem av vårt team här på Amicus. Hennes passion för att främja hälsa och välbefinnande genomsyrar hennes arbete och inspirerar både kollegor och patienter.