Arbetsterapi

En arbetsterapeut kan hjälpa till med:

Handrehabilitering vid skada eller sjukdom.

Samtal vid exempelvis stressrelaterad ohälsa, sömnsvårigheter, svårigheter med vardagsstruktur.

Hembesök för bedömning av hjälpmedels- och/eller bostadsanpassning behov.

amicusweb-16
IMG_4501

Handrehabilitering

Vid skada i hand eller underarm samt vid sjukdomar som påverkar handfunktionen träffar du en arbetsterapeut som utifrån undersökning och bedömning utformar lämplig rehabiliteringsplan, alltid i samråd med dig.

Du kan söka för bland annat:

  • Artros
  • Inflammationer
  • Överansträngningsrelaterade besvär
  • Frakturer
  • Droppfinger
  • Ligamentskador

Osäker på diagnos? Vi gör första bedömning och sätter in lämplig behandling. Vid behov hänvisar vi vidare till läkare.

Samtal

Upplever du svårigheter i vardagen relaterade till sömnsvårigheter, stress eller problem med vardagsstruktur? Vårt samtalsstöd ger dig verktygen för att hantera dessa utmaningar, och tillsammans skapar vi en rehabiliteringsplan med mål och delmål utformade efter dina behov.

header-small-ny
IMG_4537

Hembesök

Vid besvär med förflyttning på grund av skada, sjukdom eller åldersrelaterade problem kan vi genomföra hembesök för att bedöma behovet av hjälpmedel och/eller anpassningar i hemmet för att underlätta vardagliga aktiviteter.