Arbetsterapi

En arbetsterapeuten kan hjälpa till med:

  • Handrehabilitering vid skada eller sjukdom
  • Samtal vid exempelvis stressrelaterad ohälsa, sömnsvårigheter, svårigheter med vardagsstruktur
  • Hembesök för bedömning av hjälpmedels- och/eller bostadsanpassning behov
amicusweb-16
IMG_4501

Handrehabilitering

Vid skada i hand eller underarm samt vid sjukdomar som påverkar handfunktionen träffar du en arbetsterapeut som utifrån undersökning och bedömning utformar lämplig rehabiliteringsplan, alltid i samråd med dig.

Du kan söka för bland annat:

  • Artros
  • Inflammationer
  • Överansträngningsrelaterade besvär
  • Frakturer
  • Droppfinger
  • Ligamentskador

Osäker på diagnos? Vi gör första bedömning och sätter in lämplig behandling. Vid behov hänvisar vi vidare till läkare.

Arbetsterapi, boka behandling redan idag

Samtal

Har du besvär i vardagen som kan relateras till sömnsvårigheter, stress eller svårigheter att strukturera upp din vardag? Vi erbjuder samtalsstöd där du får med dig verktyg för att hantera dina besvär. Vi sätter tillsammans upp en rehabiliteringsplan med mål och delmål som är utformade efter vad du vill uppnå med behandlingen.

header-small-ny
IMG_4537

Hembesök

Vid besvär med förflyttning på grund av skada, sjukdom eller åldersrelaterade besvär kan det finnas behov av hjälpmedel eller anpassningar i hemmet som kan underlätta vardagliga aktiviteter.