Fysioterapi/Sjukgymnastik

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Fysioterapeuten undersöker och behandlar skador och sjukdomar som kopplas till rörelseapparaten: skelett, leder, nerver, muskler och senor. Du kan även få hjälp med träning inför och/eller efter operation. Därtill kan fysioterapeuten hjälpa dig som har besvär med andning, huvudvärk, yrsel, balans, stress, fysisk inaktivitet. Vi sätter tillsammans upp en rehabiliteringsplan utifrån dina besvär och vad du vill uppnå med rehabiliteringen.

Exempel på behandlingar: 

  • Träning utifrån ett individuellt anpassat träningsprogram

  • Andningsträning

  • Stötvågsbehandling

  • Akupunktur

  • Manipulation

  • TENS- behandling (Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering)  

Behandlingsperioden varar under ca 3-6 veckor och sker oftast en gång per vecka. Varje behandlingstillfälle tar 5-15 minuter.  

Akupunktur 

Akupunkturbehandling syftar till att minska smärta i muskler och senor och sker ofta i samband med annan behandling såsom träning. Behandlingsperioden varar under ca 3-6 veckor och sker oftast en gång per vecka. Varje behandlingstillfälle tar ca 30-45 minuter. 

Manipulation 

Manipulation kan användas som komplement i din behandling och är en ledbehandlingsteknik. Behandlingen syftar till att normalisera och öka rörligheten och har effekt på alla strukturer kring leden och ger troligen även en muskelavslappnande effekt. 

TENS- behandling 

TENS-behandling är en smärtlindrande behandling som kan vara aktuell vid plötsligt uppkommande smärta men även om du har haft smärta under en längre tid. Behandlingen sker med plattor som placeras på huden vilka skickar en svag ström. Behandlingen ger en temporär smärtlindring och kan fungera som komplement till annan behandling. 

Träning

Du får ett individuellt anpassat träningsprogram som fokuserar på just dina behov såsom att öka rörlighet och muskelstyrka eller att träna balans. Fysioterapeuten kan vid behov utfärda ett FaR (Fysisk aktivitet på recept) i syfte att öka din fysiska aktivitet i vardagen. 

Andningsträning

Vid KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är det vanligt att bli andfådd vilket kan upplevas som läskigt och obehagligt. Hos oss kan du få hjälp med andningsträning, individuellt eller i grupp. Syftet är att förbättra andningsteknik och få kontroll över andningen vilket kan minska obehag och risk för andnöd. 

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väl beprövad behandling med vetenskaplig grund. Behandlingen syftar till att stimulera kroppens egna läkningssystem och har bevisad god effekt vid flertalet skador/besvär i muskler och senor. 

Exempel på besvär som kan behandlas med stötvåg:

  • Hälsporre

  • Tennis- och golfarmbåge

  • Hälsenesmärta

  • Löparknä och hopparknä

TENS smärtlindring

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en behandlingsmetod som fungerar som smärtlindring både vid akut och långvarig smärta.

Behandling med TENS ger inga biverkningar och ibland kan det räcka som ensam behandlingsform, men TENS kan även kombineras med annan smärtlindrande behandling. Vi på Rehab Amicus hjälper dig med din smärta.

FYSIOTERAPI, BOKA BEHANDLING REDAN IDAG

VÅRA FYSIOTERAPEUTER ÖNSKAR ER VARMT VÄLKOMMNA!

Ring och boka tid redan idag, vi här på Rehab Amicus hjälper dig lindrar din smärta och lär dig förstå din kropp!