Fysioterapi/
Sjukgymnastik

Fysioterapeuten undersöker och behandlar skador och sjukdomar som kopplas till rörelseapparaten: skelett, leder, nerver, muskler och senor. Du kan även få hjälp med träning inför och/eller efter operation. Därtill kan fysioterapeuten hjälpa dig som har besvär med andning, huvudvärk, yrsel, balans, stress, fysisk inaktivitet. Vi sätter tillsammans upp en rehabiliteringsplan utifrån dina besvär och vad du vill uppnå med rehabiliteringen.

IMG_0883
Amicus-Nya-16-of-30

Ultraljudsdiagnostik

Snabb och effektiv bedömning av idrottsskador och andra smärttillstånd

Vi använder oss av diagnostiskt ultraljud för att vid behov kunna ställa en korrekt diagnos innan behandling och sedan ha möjligheten att följa återhämtningen av din skada under rehabiliteringen. Det viktigaste när du behandlas är att man vet vad det är som ligger bakom ditt besvär. Med denna metod kan rörliga bilder spelas in så att det dynamiska rörelsemönstret i leder, senor och muskler kan bedömas. Ultraljudsdiagnostik är därför ett mycket bra komplement till den kliniska undersökningen.

IMG_0842

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väl beprövad behandling med vetenskaplig grund. Behandlingen syftar till att stimulera kroppens egna läkningssystem och har bevisad god effekt vid flertalet skador/besvär i muskler och senor.

Exempel på besvär som kan behandlas med stötvåg:

  • Hälsporre
  • Tennis- och golfarmbåge
  • Hälsenesmärta
  • Löparknä och hopparknä
  • Ont i ljumsken
  • Ont i baksidan

Akupunktur

Akupunkturbehandling syftar till att minska smärta i muskler och senor och sker ofta i samband med annan behandling såsom träning. Behandlingsperioden varar under ca 3-6 veckor och sker oftast en gång per vecka. Varje behandlingstillfälle tar ca 30-45 minuter.

Amicus-Nya-8-of-30
Amicus-Nya-20-of-30

TENS smärtlindring

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en behandlingsmetod som fungerar som smärtlindring både vid akut och långvarig smärta.

Behandling med TENS ger inga biverkningar och ibland kan det räcka som ensam behandlingsform, men TENS kan även kombineras med annan smärtlindrande behandling. Vi på Rehab Amicus hjälper dig med din smärta.

VÅRA FYSIOTERAPEUTER ÖNSKAR ER VARMT VÄLKOMMNA!

Få tid redan imorgon

Vi på Amicus tar hand om din rehab!

IMG_0931