Arbets­terapeut Borås

En arbetsterapeut kan hjälpa till med:

  • Handrehabilitering vid skada eller sjukdom
  • Samtal vid exempelvis stressrelaterad ohälsa, sömnsvårigheter, svårigheter med vardagsstruktur
  • Hembesök för bedömning av hjälpmedels- och/eller bostadsanpassning behov
hembesok-rullator-rehab-amicus

100 kr per tillfälle

Alla är välkomna oavsett vilken vårdcentral du är listad på. Kostnadsfritt för barn och unga under 20 år samt personer över 85 år. Ingen remiss krävs. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

VÅRDVAL REHAB BORÅS

Sedan den 1 september 2014 finns Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, själv kan välja vilken rehab-enhet du vill gå till.